TATIANA SZCZĘCH

STYLING. PRODUCTION. TRAININGS AND WORKSHOPS.

 

Est. 2006

 

It is important to be aware of how we can influence on people’s opinions about us. I and my team help to understand how to achieve one’s goals by coordinating their closet and enhancing sense of style.

 

We share our knowledge and 10 years of experience. Feel welcome to ask about personal styling, business image advisory, production of any kind of photo shooting or styling trainings and workshops. We will be happy to help you.

SERVICES

It is a great art to combine knowledge

of different fields giving the effect of synergy,

concerning the image.

m

STYLING FOR MEN Wraz z najbliższymi współpracownikami

K

STYLING FOR WOMAN Wraz z najbliższymi współpracownikami

B

BUSINESS IMAGE Wraz z najbliższymi współpracownikami

 sw

TRAININGS AND WORKSHOPS Wraz z najbliższymi współpracownikami

 aparat

PHOTOSHOOTING Wraz z najbliższymi współpracownikami

CZUJ SIĘ ELEGANCKO

I PROFESJONALNIE

ŚWIADOMIE KSZTAŁTUJ SWÓJ WIZERUNEK

tatianaszczech

Kreowanie wizerunku profesjonalnego dotyczy wszystkich obszarów życia i wymaga ogromnej wiedzy z zakresu dobrych manier, kultury, retoryki, ale także stylizacji, wizażu czy psychologii kolorów.

Oferujemy doradztwo w zakresie budowania wizerunku biznesowego osób indywidualnych oraz pracowników firm.

Kreowanie wizerunku profesjonalnego dotyczy wszystkich obszarów życia i wymaga ogromnej wiedzy z zakresu dobrych manier, kultury, retoryki, ale także stylizacji, wizażu czy psychologii kolorów.

Oferujemy doradztwo w zakresie budowania wizerunku biznesowego osób indywidualnych oraz pracowników firm.

Kreowanie wizerunku profesjonalnego dotyczy wszystkich obszarów życia i wymaga ogromnej wiedzy z zakresu dobrych manier, kultury, retoryki, ale także stylizacji, wizażu czy psychologii kolorów.

Oferujemy doradztwo w zakresie budowania wizerunku biznesowego osób indywidualnych oraz pracowników firm.

Kreowanie wizerunku profesjonalnego dotyczy wszystkich obszarów życia i wymaga ogromnej wiedzy z zakresu dobrych manier, kultury, retoryki, ale także stylizacji, wizażu czy psychologii kolorów.

podpis

KLIENCI

+48 504 302 269

ZADZWOŃ